بلان بازار 1

 • بـەش :

  هایپرمارکێت

 • ناڤ ونیشان :

  دهــوک, سێمێل

 • دەم :

  24/7

 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 2

 • بـەش :

  هایپرمارکێت

 • ناڤ و نیشان :

  دهوک, جادا ئاماد - بەرامبەر پانزینخانا بنافی 2

 • دەم :

  24/7

 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 3

 • بـەش :

  هاپیرمارکێت

 • ناڤ و نیشان:

  دهوک, نێزیک ئوتێلا رێکسوس

 • دەم :

  24/7

 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 4

 • بەش :

  هاپیرمارکێت

 • ناڤ ونیشان :

  زاخو - پرا دەلال

 • دەم :
 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 5

 • بەش :

  هاپیرمارکێت

 • ناڤ ونیشان :

  دهوک مول

 • دەم :
 • ژمارێن پەیوەندى

بلان بازار 6

 • بەش :

  هاپیرمارکێت

 • ناڤ و نیشان :

  زاخو شەعبانیکێ

 • دەم :
 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 7

 • بەش :

  هاپیرمارکێت

 • ناڤ ونیشان :

  هەولێر - رویا تاوەر

 • دەم :
 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 8

 • بـەش :

  هایپر مارکێت

 • ناڤ و نیشان :

  هەولێر - کواترو تاوەر

 • دەم :
 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 9

 • بـەش :

  هایپرمارکێت

 • ناڤ ونیشان :

  هەولێر - فلکەى باز

 • دەم :
 • ژمارێن پەیوەندى :

بلان بازار 10

 • بـەش :

  هایپرمارکێت

 • ناڤ و نیشان :

  هەولێر - منارە 1

 • دەم :
 • ژمارێن پەیوەندى :

All rights Reserved. Blann Bazar Company 2021